Onderzoek

De aanpak van de Budgetkring is uniek, omdat het gaat om een duurzame leefstijl. De basis is gelegd in het promotieonderzoek Living with Less: Prospects for Sustainability (Schreurs 2010). Leven met minder geld blijkt een verrijkende ervaring te kunnen zijn en een opstap om sterker en positiever te worden. Deze nieuwe inzichten zijn verwerkt in het programma van de Budgetkring.

Welk effect deelnemen aan de Budgetkring heeft, wordt systematisch gemeten. Elke deelnemer vult vooraf en na afloop een uitgebreide vragenlijst in. Zo kunnen we de kwaliteit waarborgen, maar de gegevens worden ook gebruikt zijn voor verder onderzoek naar gedragsverandering en duurzame leefstijlen.

Hierbij werken we samen met instellingen en universiteiten, aangesloten bij PERL (het partnership for education and research about responsible living). De methodiek en het materiaal van de Budgetkring sluit helemaal aan bij het nieuwe tien-jaren programma van de Unesco om wereldwijd educatie voor duurzame leefstijlen te bevorderen.