Programma en lesmateriaal

Het programma bestaat uit 14 bijeenkomsten. Deelnemers werken aan de hand van het lesmateriaal Gelukkig met genoeg, maar kiezen ook eigen actiepunten waar ze meteen voordeel van hebben in hun dagelijks leven.

Download een proefexemplaar van het lesmateriaal van Gelukkig met genoeg.

Het lesmateriaal voor laaggeletterden heet Lift je leven. De inhoud is vrijwel hetzelfde als Gelukkig met genoeg, zodat beide versies in een groep gebruikt kunnen worden.

Download een proefexemplaar van het lesmateriaal van Lift je leven.

cover lesmateriaalcover lesmateriaal lift je leven