Budgetkring begeleiders

Budgetkring begeleiders zijn coaches die deelnemers kunnen motiveren hun eigen ding te doen. Dat vergt een omslag, omdat de rollen van leraar en hulpverlener voor de meesten veel vertrouwder zijn. Budgetkring begeleiders krijgen daarom een intensieve training in het eerste jaar. Bijzonder is dat de begeleiders zelf ook actief meedoen met het programma van de Budgetkring.

Als budgetkringbegeleider heb ik een andere kijk op geld gekregen. Geld is meer dan euro’s. De kring heeft me geholpen weer sterker met mijn eigen budget bezig te zijn. Ik kan nieuwe doelen stellen en verwezenlijken.

Ook voor mij als budgetkringbegeleider was het een groot leerproces. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen en een fijne band met andere mensen.

Download de flyer: Training voor Budgetkring begeleider (PDF)

Foto: Jeanette Eisses

Foto: Jeanette Eisses